Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Haberler

kimlik ve tanınma

Hegel’in Fichte’den devralarak geliştirdiği özne tanımında, özneleşme sürecinin en temel öğesi ‘öteki’ ile karşı karşıya gelme sürecinde ortaya çıkan çatışmadır. Hegel’in ‘tanınma mücadelesi’ biçiminde kavramsallaştırdığı bu özneleşme tanımı filozofun erken dönem yapıtlarından itibaren modern toplumun kalbindeki çelişkilere dair çözüm arayışlarının da merkezinde yer almakta. Hegel’in Tinin Fenomenolojisi’nde öz bilinçli özneler olarak, öteki ile kurduğumuz çatışmalı ilişkide nasıl özne olduğumuzu anlattığı satırlar, ‘tanınma kuramı’ çerçevesinde en çok referans gösterilen metinlerdir. 1990’lı yıllarla birlikte Hegel’in tanınma yaklaşımı, güncel politik ve kamusal tartışmaların ışığında yeniden güncel bir boyut kazandı. Charles Taylor’un Tanınma Politikası makalesi çevresinde başlayan tartışmalar; kimlik politikaları, çok kültürlülük, feminizm, farklılık politikası ve adil dağıtım gibi bir dizi güncel tartışma alanına tanınma kuramı çerçevesinde yeni cevaplar geliştirilmesine neden oldu. Bu bağlamda ‘tanınma’ hem psikolojik ve kişisel hem de toplumsal ve karşılıklı iki düzeyde ele alındı. ‘Tanınma kuramı’, kimlik politikaları ve dezavantajlı grupların hak talepleri açısından alternatif bir yorum olanağı sunduğu kadar, adil dağıtım gibi ekonomi temelli bir talepte ya da bireyselleşme gibi psikoloji temelli bir talepte de güncelliğini korumayı sürdürdü. felsefelogos bu sayısını ‘tanınma ve kimlik’ konusuna ayırırken ‘tanınma kuramı’nın hem kökensel boyutlarını hem de kuramın güncel politik-akademik dünyadaki kimlik tartışmalarına getirdiği yorumları okurlarına aktarmayı amaçlamıştır. Derginin bu sayısının editörlüğünü Aras Ergüneş yaptı, kendisine emekleri için teşekkür ediyorum… S. Ö.


Marksist Estetik -29.12.2015 16:42:42
 
Sunu
 
Marx, insanı belirlerken diğer canlılardan farklı olarak insanın güzellik yasalarına göre de üretiyor olmasının altını çizer. Sanat nesnelerini, doğa bilimlerinin nesneleri yanında dünya bütünlüğünü oluşturan iki nesne alanından biri olarak belirler. Diyalektiği doğa ve tarihin materyalist kavranmasına bilinçli olarak aktaran Marx ve Engels bununla birlikte estetiği de idealizmin “saf sanat” anlayışından kurtarır.
***
Marksist estetik kuramın en karakteristik özelliği sanatın neliğinin “insan eylemi”yle ilişkili olduğu düşüncesidir. Marksist estetik kuramı içinde en büyük yer tutan görüş Marksist estetiğin kurucusu sayılan George Lukács’ın savunduğu toplumcu gerçekçiliktir. Ancak, Marksist estetik kuramı yalnızca toplumcu gerçekçilikle sınırlandırılamaz. Bir Marksist yazar olan Bertolt Brecht’in epik tiyatro kuramı gerçekçi tutuma karşı olmasına rağmen sanata toplumsal bir rol verir. Başka bir Marksist düşünür Jean-Paul Sartre da kendisinin geliştirdiği fenomenolojik ontolojiye dayanan sanat kuramında gerçekçiliğe karşıdır. Başta Adorno ve Benjamin olmak üzere Frankfurt Okulu üyelerinin bir kısmı da sanatı eleştirel bir bakış açısıyla ele alarak Marksist sanat kuramına katkılarda bulunuyor. Marksist estetik tartışmasını yeniden açmakla, estetik tartışmalarına sınırlı da olsa bir katkı olmayı hedefledik.
 
S. Ö.
Haberin Devamı İçin Tıklayınız

Uluğ Nutku Özel Sayısı -17.11.2015 19:34:45

 

Haberin Devamı İçin Tıklayınız

Haberlerin Tamamı

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Gündüz Bey Sokak No:42 Maden - Büyükada - Adalar / İstanbul
Telefon :05414010262 Faks :02623032908
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri